Gibertó

giberto-02

El Gibertó:

Pelegrí salut tingueu,

i vos Teresa també.

El Pelegrí:

Qui sou vos que no os conec?

El Gibertó:

De cal Gibertó soc el vell,

del poble el darrer

que la barretina du per capell.

La barretina pel català

és un símbol sobirà.

Barret de drap, que com flama,

drets i llibertats reclama.

La duu el gegant i l’hereu,

i vosaltres si voleu.

Els joves la duen plana,

per ballar-hi la sardana.

Pots portar-la de garbí,

com ho fa tot bon fadrí.

La lluïa en Verdaguer

i en Pau Picasso, també.

Un infant, en Patufet,

la portava amb el cap dret.

En Dalí enorgullit

la cofava decidit.

I un futur nou s’endevina

quan lluïm la barretina.

Pelegrí:

Gibertó, ajudarem la vostra actitud

i si cal ser més tossut,

ho escriurem a l’estatut.

“Que per senyal el català

barretina portarà”.